• Anna-Lena Erbismann

  • Skolkurator
  • Grundskolor
  • Kvevlax Lärcenter och Replot-Björkö skola samt tillhörande förskolor
  • anna-lena.erbismann@korsholm.fi
  • 044-7271258
  • Anträffbar måndag-torsdag.