• Barbara Påfs

  • Planläggningschef
  • Planläggning
  • delgeneral- och detaljplaner
  • barbara.pafs@korsholm.fi
  • 06-327 7175
  • 044-7277905