Bildningsavdelningen

Kontakter i Bildningsavdelningen

Kontaktperson Titel Telefon Avdelningar
Andersson, Roger IT-stödperson 327 7174 / 050-5181221
Aspholm, Annika Sekreterare för elevärenden 327 7153 /
Back, Lotta Sekreterare för småbarnspedagogik och förskola 327 7250 /
Böling, Mia Skolpsykolog / 044 727 1540
Hietamäki, Cecilia Sekreterare för småbarnspedagogik och förskola 327 7204 /
Kullström, Catharina Speciallärare inom småbarnspedagogik / 050-3615243
Laakso, Rita Speciallärare inom småbarnspedagogik / 050-3615246
Lindqvist, Marika skolpsykolog / 044 727 1539
Loo, Marina Speciallärare inom småbarnspedagogik / 044-7271 240
Näsman, Barbro Skolskjutskoordinator 327 7159 /
Nylund, Sonja Förvaltningssekreterare 327 7168 /
Österberg, Katarina Speciallärare inom småbarnspedagogik / 044 727 1501
Pellas, Linda Ekonomiplanerare 327 7170 / 044-7271535
Söderlund, Jennifer Skolpsykolog / 044-7271258
Strömvall, Mona Speciallärare inom småbarnspedagogik / 044-7271 226
Taylor, Ulrica Pedagogisk planerare / 044-727 1237
Törnroos-Mård, Anna Chef för småbarnspedagogik och förskola 327 7215 / 044-727 1255
Vesterback, Denice Bildningsdirektör 327 7167 / 050 5994673