• Bjarne Holm

  • Byggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden, Svenska sektionen för Korsholms musikinstitut, Vårdnämnden
  • SFP