• Britt-Marie Hedström

  • Ledare för småbarnspedagogik och förskola
  • Småbarnspedagogik
  • Kvevlax lärcenters förskola, Kvevlax daghem. Samkoordineringen av daghemsplatserna till följande daghem: Kvevlax daghem, Kuni daghem, Petsmo daghem, Hankmo daghem och Veikars daghem.
  • britt-marie.hedstrom@korsholm.fi
  • 050-5181167