• Carola Lithén

  • Kommunfullmäktiges ordförande
  • Kommunfullmäktige, Rådet för personer med funktionsnedsättning
  • SFP
  • carola.lithen@netikka.fi
  • 06-322 2264
  • 050 464 0652
  • Niklasvägen 5 L, 65610 Korsholm