• Catharina Kullström

  • Speciallärare inom småbarnspedagogik
  • Bildningsavdelningen
  • Kvevlax lärcenter, Kuni, Petsmo och familjedagvård
  • catharina.kullstrom@korsholm.fi
  • 050-3615243
  • Telefontid onsdagar kl. 12.30–14.00