• Dan Antell

  • Arbetsledare
  • Vattentjänstverket
  • anslutningar, grävarbeten, underhåll, mätarinstallationer
  • dan.antell@korsholm.fi
  • 050-69613