Fastighetsverket

Kontakter i Fastighetsverket

Kontaktperson Titel Telefon Avdelningar
Ahlskog, Birgitta Serviceledare / 044-7271254
Åkerblom, Marcus Kosthållschef 327 7152 / 044-7271213
Dahlbäck, Lasse Fastighetsansvarig / 050-69624
Enlund, Sofia Administrativ matserviceansvarig / 044 727 1531
Fastighetsdejour, 044 727 1201 /
Granholm, Andreas VVS-ansvarig / 044-7277384
Haglund, Ronny Fastighetschef 327 7141 / 050 696 20
Klemets, Johan Projekteringsingenjör husbyggnad / 044 727 7983
Lall, Mats Fastighetsansvarig / 044-7277393
Lehtimäki-Mustajärvi, Teresa Städchef 327 7191 / 044 727 1528
Lundström, Jan Elansvarig / 050-69619
Rönnqvist, Erik Projekteringsingenjör / 050 696 10
Stenman, Ann Planeringsassistent 327 7181 /