• Gustav Forss

  • Mätningstekniker
  • Planläggning
  • mätservice, såsom hus- och tomtpålningar på detajlplanområden, detaljkartservice, kartor för situationsplaner
  • gustav.forss@korsholm.fi
  • 06-327 7179
  • 050-3447902