Hälsovårdsförvaltning

Kontakter i Hälsovårdsförvaltning

Kontaktperson Titel Telefon Avdelningar
Bodman, Tomas / 044 727 1533
Gädda, Mikael Specialsakkunnig / 050 69 626
Granlund, Susann överskötare / 044 424 9105
Roos, Siv Socialarbetare, patientombudsman 327 7441 /
Sandbacka, Daniela Ekonomiplanerare 327 7405 / 050-5181278
Stolpe, Ann Förvaltningssekreterare 327 7412 / 044-7271211
Svartsjö, Sofia Överläkare 327 7408 /
Widd, Christine Vårddirektör / 044 727 1525