• Hanna Ranto-Nyby

  • Planläggningsassistent
  • Planläggning
  • lediga bostadstomter, adresskartor, kopior av planekartor och -handlingar
  • hanna.ranto-nyby@korsholm.fi
  • 06-327 7182