• Jani Makkonen

  • Finska förskole- och utbildningssektionens vice ordförande
  • Bildningsnämnden, Finska förskole- och utbildningssektionen
  • MSK