• Jarno Perälä

  • Äldrerådet, Finska förskole- och utbildningssektionen, Socialnämnden, Vårdnämnden
  • MSK