• Johan Klemets

  • Projekteringsingenjör husbyggnad
  • Fastighetsverket
  • Inomhusrelaterade åtgärder
  • johan.klemets@korsholm.fi
  • 044 727 7983