• José da Costa

  • Integrationshandledare
  • Förvaltningsavdelningen, Integrationsenheten
  • jose.dacosta@korsholm.fi
  • 044 727 7320