• Katarina Österberg

  • Speciallärare inom småbarnspedagogik
  • Bildningsavdelningen
  • Smedsby (Rullebo), Karperö, Singsby, Iskmo, Norra Korsholms förskola, Solf, Tölby, Familjedagvård i Norra Korsholm, Svenskspråkig familjedagvård i Södra och Östra Korsholm
  • katarina.osterberg@korsholm.fi
  • 044 727 1501
  • Telefontid onsdag kl. 12.30–14.00