• Kenth Nedergård

  • Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
  • Kommunfullmäktige, Samhällsbyggnadsnämnden, Svenska sektionen för Korsholms musikinstitut
  • SFP
  • kenth.nedergard@netikka.fi
  • 050 522 2644