• Kerstin Häggqvist

  • Miljö- och hälsoinspektör
  • Västkustens miljöenhet
  • Avdelningen i Närpes, livsmedel, hälsoskydd
  • kerstin.haggqvist@korsholm.fi
  • 050 409 9354