Korsholms närsjukhus

Kontakter i Korsholms närsjukhus

Kontaktperson Titel Telefon Avdelningar
Ahläng, Annika Linjeansvarig för hem- och närsjukhusvården / 044 424 9203
Grankull, Gunilla Avdelningsskötare 327 7540 / 044-7271221
Strandberg, Elisa Avdelningsskötare 327 7544 /