• Linda Salo

  • Skolpsykolog
  • Grundskolor
  • Svenska förskolor och lågstadier förutom Smedsby-Böle
  • 044 727 1541