• Lotta Back

  • Sekreterare för småbarnspedagogik och förskola
  • Bildningsavdelningen
  • lotta.back@korsholm.fi
  • 06-327 7250