• Maria Backman

  • Bildningsnämnden, Revisionsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden
  • SFP
  • backman.maria@netikka.fi
  • 040 554 1900