• Michael Luther

  • Koncernsektionens ordförande, Vårdnämndens ordförande, Kommunstyrelsens I vice ordförande
  • Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Koncernsektionen, Vårdnämnden
  • SFP