• Niklas Finne

  • Kartläggare
  • Planläggning
  • mätservice, såsom hus- och tomtpålningar på detajlplanområden, detaljkartservice, kartor för situationsplaner
  • niklas.finne@korsholm.fi
  • 06-327 7198
  • 044-7277901