• Olli Orrenmaa

  • Ordförande för finska sektionen för Korsholms musikinstitut
  • Finska sektionen för Korsholms musikinstitut, Kultur- och fritidsnämnden
  • MSK