Oravais–Vörå–Maxmo närsjukhus

Kontakter i Oravais–Vörå–Maxmo närsjukhus

Kontaktperson Titel Telefon Avdelningar
Ahläng, Annika Linjeansvarig för hem- och närsjukhusvården / 044 424 9203
Pajunen, Ilkka Läkare /
Vestman, Ann-Sofi Avdelningsskötare / 044 727 1256