Personalavdelningen

Kontakter i Personalavdelningen

Kontaktperson Titel Telefon Avdelningar
Beijar, Marcus Personaladministratör / 044 424 9134
Fahlur, Marina Lönesekreterare 327 7253 /
Granqvist, Annele Sysselsättningskoordinator / 044-7277325
Häggback, Mats Administrativ lönesekreterare 327 7107 /
Häggblom, Christina Lönesekreterare 327 7219 /
Kannelhovi, Lilian HR-sekreterare 327 7105 /
Nordström, Yvonne Lönesekreterare 385 2126 /
Sandberg, Jeanette Lönesekreterare 327 7252 /
Smedman, Maria Lönesekreterare 327 7251 /
Stenvall, Kerstin Lönesekreterare 327 7220 /
Sund, Susanna Sysselsättningskoordinator / 050-5444693
Vesterinen-Kern, Kaisa HR-chef 327 7155 / 044-7277903