• Peter Thölix

  • Byggnadsnämndens ordförande
  • Byggnadsnämnden, Kommunfullmäktige, Koncernsektionen, Utvecklingssektionen
  • SFP
  • peter.tholix@agrolink.fi
  • 050 585 9593