Kontakter — H

Sökresultat

Kontaktperson Titel Telefon Avdelningar
Hagberg, Allan Kommunalteknisk chef / 044 424 9166
Häger-Nylund, Birgit Psykolog och familjeterapeut 327 7230 /
Häggback, Mats Administrativ lönesekreterare 327 7107 /
Häggblom, Christina Lönesekreterare 327 7219 /
Häggblom, Marika Planläggningsingenjör (tjänstledig till 30.4.2020) 327 7178 /
Häggblom, Josefine Integrationskoordinator 327 7213 / 044 727 1239
Häggqvist, Kerstin Miljö- och hälsoinspektör / 044 424 9154
Haglund, Ronny Fastighetschef 327 7141 / 050 696 20
Hahn, Therese Skolkurator / 050-3380956
Hakala-Öman, Heidi Ledare för närståendevården 327 7229 /
Hannus, Irma Trädgårdsmästare / 044-7277309
Hannus, Jens Miljö- och hälsoinspektör / 044 727 1202
Hästbacka, Anette Dagcenterledare 327 7293 /
Hautala, Johanna Servicehandledare 06 327 7590 /
Havu-Erhie, Leena Planerare 327 7267 / 044 727 1386
Hedström, Britt-Marie Ledare för småbarnspedagogik och förskola / 050-5181167
Heir, Allan Vattenförsörjningschef 327 7190 / 050-69615
Heir, Tor-Erik Verkskötare 327 7592 / 050-5919107
Heir, Rose rektor 327 7262 / 044 727 1547
Hellberg, Iita-Mari Registrator 327 7145 /
Hellman, Tony Kanslichef 327 7151 / 050-69635
Hendersson, Annika Integrationshandledare 327 7209 / 044 727 1246
Herlin, Mari-sofi Hemserviceledare 320 1194 /
Herrgård, Nina Rusmedelsförebyggande koordinator / 044 424 9150
Herrgård, Anne Biblioteksfunktionär 327 7273 /
Hietamäki, Cecilia Sekreterare för småbarnspedagogik och förskola 327 7204 /
Hietanen, Jan Vaktmästare / 044 727 7998
Hjerpe, Hans Projekteringsingenjör för kommunalteknik / 050-69612
Hjortman, Anne-Marie Ledare för småbarnspedagogik och förskola / 044-727 1538
Hjortman, Catarina Ledare för småbarnspedagogik och förskola / 044 727 1291
Högbacka-Wägar, Nina Förvaltningssekreterare 327 7147 /
Höglund, Sonja Ledare för småbarnspedagogik och förskola / 044-7277359
Holmback, Anne Planläggare 327 7172 /
Holmberg, Fredrik IT-ansvarig 327 7156 / 050-5430556
Holmqvist, Johan Rektor 320 1014 /