Småbarnspedagogik

Kontakter i Småbarnspedagogik

Kontaktperson Titel Telefon Avdelningar
Gunell, Marina Ledare för småbarnspedagogik och förskola / 050-5181092
Hedström, Britt-Marie Ledare för småbarnspedagogik och förskola / 050-5181167
Hjortman, Anne-Marie Ledare för småbarnspedagogik och förskola / 044-727 1538
Hjortman, Catarina Ledare för småbarnspedagogik och förskola / 044 727 1291
Höglund, Sonja Ledare för småbarnspedagogik och förskola / 044-7277359
Ikola, Kaj Ledare för småbarnspedagogik och förskola / 044 727 1384
Koski, Ari Ledare för småbarnspedagogik och förskola / 050 518 1267
Mäkynen, Johanna Ledare för småbarnspedagogik och förskola / 044-7277984
Pada, Camilla Ledare för småbarnspedagogik och förskola / 044 727 1235
Rantamäki, Susanne Ledare för småbarnspedagogik och förskola / 044-727 1525
Rönngård, Margareta Ledare för småbarnspedagogik och förskola / 044-7271233
Svarvén, Katarina Ledare för småbarnspedagogik och förskola / 044-7271 276