• Sonja Grönholm

  • Miljö- och hälsoinspektör
  • Västkustens miljöenhet
  • Avdelningen i Kristinestad, miljövård
  • sonja.gronholm@korsholm.fi
  • 040 052 2102