Avdelning
  • Sonja Höglund

  • Ledare för småbarnspedagogik och förskola
  • Barndagvård
  • Ansvarar för familjedagvården i: Toby, Helsingby, Solf, Tölby, Vikby. Samkoordineringen av daghemsplatserna till följande daghem: Tuovilan päiväkoti, Helsingby daghem, Tölby daghem och Solf daghem.
  • sonja.hoglund@korsholm.fi
  • 044-7277359