• Stig Beijar

  • Näringslivsrådets ordförande
  • Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Koncernsektionen
  • SFP
  • info@kmsab.fi
  • 06-345 4520
  • Vassor byväg 129, 66590 Vassor