• Susanna Sariola

  • Centralvalnämnden, Finska förskole- och utbildningssektionen, Finska sektionen för Korsholms musikinstitut, Samhällsbyggnadsnämnden
  • SF