• Suvi Jaakkola

  • Miljö- och hälsoinspektör
  • Västkustens miljöenhet
  • Avdelningen i Kristinestad, livsmedel, hälsoskydd, inomhusklimat
  • suvi.jaakkola@korsholm.fi
  • 040-5798532