• Tomas Nord

  • Vattenverkskötare
  • Vattentjänstverket
  • Björkö vattenreningsverk
  • tomas.nord@korsholm.fi
  • 044-7277355