Vattentjänstverket

Kontakter i Vattentjänstverket

Kontaktperson Titel Telefon Avdelningar
Antell, Dan Arbetsledare / 050-69613
Bondas, Patrik Mättekniker 327 7369 / 050-69024
Heir, Allan Vattenförsörjningschef 327 7190 / 050-69615
Heir, Tor-Erik Verkskötare 327 7592 / 050-5919107
Martin, Nina Byråsekreterare 327 7188 / 050-69614
Nord, Tomas Vattenverkskötare / 044-7277355
Santamäki, Johanna Arbetsledare / 050-5919106