Säännöt

Hoivalautakunnan johtosääntö
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.6.2013

Maankäyttösopimuksen suuntaviivat
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.6.2010

Muistamisohjeet
Hyväksytty henkilöstöjaostossa 23.3.2011

Mustasaaren kunnan hallintosääntö
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 9.6.2014

Mustasaaren kunnan hankintaohje
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.6.2015

Mustasaaren kunnan kielisääntö
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 22.3.2007

Mustasaaren kunnan ohjausasiakirja
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 9.6.2014

Mustasaaren kunnan palkkiosääntö
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012

Mustasaaren kunnan tarkastussääntö
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.12.2004

Rakennusjärjestys
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.6.2013

Seudullisen valvontaviranomaisen johtosääntö
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.6.2009

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje
Hyväksytty kunnanhallituksessa 8.6.2015

Valtuuston työjärjestys
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012

Yhteistyösopimus seudullisen valvontaviranomaisen perustamisesta
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.6.2009