Säännöt

 

Maankäyttösopimuksen suuntaviivat
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.6.2010

Muistamisohjeet
Hyväksytty henkilöstöjaostossa 23.3.2011

Mustasaaren kunnan hallintosääntö
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.5.2017

Mustasaaren kunnan hankintaohje
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.6.2015

Mustasaaren kunnan ohjausasiakirja
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 9.6.2014

Mustasaaren kunnan tarkastussääntö
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.12.2004

Rakennusjärjestys
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.6.2013

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje
Hyväksytty kunnanhallituksessa 8.6.2015

Yhteistyösopimus seudullisen valvontaviranomaisen perustamisesta
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.6.2009