Strategiat

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 30.3.2015

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma 2019–2022
Hyväksytty hoivalautakunnassa 30.1.2019

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 30.3.2015

Henkilöstöstrategia 2014–2017
Hyväksytty kunnanhallituksessa 22.9.2014

Ilmasto- ja energiastrategia 2011–2020
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.11.2011

Maapoliittinen ohjelma
Osa-alueiden esittely
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 9.6.2016

Mielenterveystyön suunnitelma
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.6.2011

Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1.9.2016

Mustasaari 2040
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.6.2013

Mustasaaren kuntastrategia 2030
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.3.2018

Strateginen yleiskaava

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.1.2016

Tieto- ja viestintätekniikan visio 2019–2021
Hyväksytty kunnanhallituksessa 30.9.2019

Mustasaaren maailmanperintöstrategia 2015-2020
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.3.2016

Lasten ja nuorten ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Mustasaaressa 
Hyväksytty kunnanhallituksessa 21.1.2019