Strategiat

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 30.3.2015

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 30.3.2015

Henkilöstöstrategia 2014–2017
Hyväksytty kunnanhallituksessa 22.9.2014

Ilmasto- ja energiastrategia
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.11.2011

Maapoliittinen ohjelma
Osa-alueiden esittely
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 9.6.2016

Mielenterveystyön suunnitelma
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.6.2011

Mustasaaren elinkeinostrategia 2016-2017
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.3.2016

Mustasaaren elinkeinostrategian toimintaohjelma 2014-2015 (ruotsiksi)
Hyväksytty kehittämisjaostossa 3.12.2014

Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1.9.2016

Mustasaaren strategia 2016–2017
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 7.12.2015

Mustasaaren strategian toimintasuunnitelma
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.11.2010

Mustasaari 2040
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.6.2013

Strateginen yleiskaava

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.1.2016

Mustasaaren maailmanperintöstrategia 2015-2020
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.3.2016