Lautakunnat ja muut luottamuselimet

Ne lautakunnat, jaostot ja johtokunnat, jotka hoitavat kunnan poliittista hallintoa, on asetettu vuosiksi 2017–2021.