Elinkeinoneuvosto

Toimiala ja tehtävät
Elinkeinoneuvosto on neuvoa-antava toimielin, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää yhteistyötä kunnan, yrittäjäjärjestöjen ja yrittäjien kesken.
Elinkeinoneuvoston tehtävänä on
  1. edistää ja kehittää kunnan ja elinkeinoelämän yhteistyötä tiiviillä vuoropuhelulla kunnan toimielinten kanssa
  2. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan yrittäjille tärkeistä asioista
  3. antaa lausuntoja Mustasaaren elinkeinoelämän kehittämisestä kunnan yrityskeskusten suunnittelua koskevissa asioissa
  4. valvoa, että kunnan yrittäjille tärkeät asiat otetaan huomioon kaikkien toimielinten toiminnassa ja että heidän asiantuntemuksensa välitetään näille toimielimille.
Kokoonpano