Hoivalautakunta

Tehtävät ja toimivalta

Hoivalautakunta vastaa kunnalle kansanterveyslain ja kansanterveystyötä koskevien muiden lakien nojalla kuuluvista tehtävistä.

Hoivalautakunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty, vastata asukkaiden hyvien palvelujen ylläpitämisestä sekä hyvästä ehkäisevästä terveydenhuollosta.

Kokoonpano