Kiinteistöjaosto

Tehtävät ja toimivalta

Kiinteistöjaoston tehtävänä on yhdyskuntarakentamisen lautakunnan kiinteistötoimen sekä siivous- ja ruokapalvelujen toimialoilla

1. valmistella kunnan kiinteistöjen hoitoon ja kunnossapitoon liittyvät, tarveharkintaa ja toimenpiteiden kiireellisyyttä koskevat esitykset yhdyskuntarakentamisen lautakunnalle
2. valmistella esitykset toiminnan periaatteiksi (kunnan oma toiminta, ostopalvelut, liisaus, kumppanuus)
3. valmistella esitykset kunnan tehtäväalueillaan myymien palvelujen palvelutasoksi
4. valmistella vaihtoehtoisia ratkaisuja ja kehittämiskohteita tehtäväalueillaan yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätettäväksi
5. antaa lausunnot kiinteistöjen uudisrakentamisen, lisärakentamisen ja muutostöiden piirustuksista ruokapalvelujen ja siivottavuuden osalta.

Kiinteistöjaosto päättää seuraavista asioista:
1. tehtäväalueiden tavaroiden ja palvelujen kilpailutuskriteerit
2. tehtäväalueiden henkilöstöresurssien mitoitusperusteet
3. muut asiat, jotka yhdyskuntarakentamisen lautakunta päättää siirtää jaostolle.

 
Kokoonpano