Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tehtävät

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden määräysten nojalla kunnalle kuuluvista tehtävistä: laki yleisistä kirjastoista, liikuntalaki, nuorisotyölaki, laki kuntien kulttuuritoiminnasta, laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä sekä laki vapaasta sivistystyöstä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vastaa musiikin, tanssin, kuvataiteen ja teatteritaiteen opetuksesta taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisesti.

Lautakunta luo yhteistyössä yhdistysten, seurojen ja järjestöjen kanssa edellytykset toiminnalle edellä mainituilla alueilla.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää seuraavista asioista:
1. toiminta-avustusten ja muiden kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan avustusten jakoperusteet
2. kunnan liikuntapaikkojen harjoitusvuorojen jakoperusteet
3. aikuisopiston lukuvuoden työ- ja loma-ajat
4. aikuisopiston kurssitoiminnan opetustuntien kehyssuunnitelma
5. aikuisopiston kurssitoiminnan ryhmäkoon periaatteet.

Kokoonpano