Rakennuslautakunta

Tehtävät

Rakennuslautakunta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain nojalla rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä. Rakennuslautakunta toimii asumisolojen tukemisesta ja parantamisesta annetun lainsäädännön mukaisena asuntoviranomaisena.

Rakennuslautakunnan tehtävänä on
1. vastata rakennusvalvonnasta
2. vastata rakentamisen neuvonnasta ja muusta rakennusvalvontaan liittyvästä neuvonnasta
3. valvoa, että liikenneväylät, kadut, torit ja aukiot sekä puistot ja ulko-oleskelupaikat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyvyyden vaatimukset
4. valvoa, että rakennuspaikalle asennetaan osoitemerkintä

Toimivalta
  1. Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty, rakennuslautakunta päättää seuraavista asioista:

  2. 1. rakennusluvan, toimenpideluvan, purkamisluvan ja muiden lupien myöntäminen maankäyttö- ja rakennuslain nojalla, lukuun ottamatta niissä asioissa, joissa toimivalta on siirretty johtavalle rakennustarkastajalle
    2. rakennusluvan edellytyksistä päättäminen suunnittelutarvealueella
    3. poikkeamisen myöntäminen maankäyttö- ja rakennuslain 171. §:n nojalla
    4. asiat, jotka koskevat asemakaava-alueella tarvetta tehdä oja tai sijoittaa ojitusta varten tarpeellinen suojapenger tai pumppuasema toisen alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 161 a §:n nojalla
    5. valtion asuntolainan ja korkotukilainan myöntäminen.

Kokoonpano