Sivistyslautakunta

Tehtävät

Sivistyslautakunta vastaa seuraavista tehtävistä:
1. päivähoito päivähoitolain mukaisesti, lasten kotihoidon tuki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukaisesti ja esiopetus perusopetuslain mukaisesti
2. perusopetus (vuosiluokat 1–9) perusopetuslain mukaisesti
3. lukio-opetus lukiolain mukaisesti
4. koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta perusopetuslain mukaisesti.

Toimivalta
  1. Sivistyslautakunta päättää kunnalle edellä mainittujen lakien mukaan kuuluvista asioista sekä seuraavista asioista:
    1. esiopetuspaikan, perusopetuspaikan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan paikan määräytymisen periaatteet
    2. esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetusoikeuden periaatteet
    3. esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion työ- ja loma-ajat
    4. edustus muiden kuntien oppilaitosten toimielimissä koulujen ylläpitäjien kanssa tehtyjen sopimusten mukaan.

Kokoonpano