Vammaisneuvosto

Toimiala ja tehtävät
Vammaisneuvosto on neuvoa-antava toimielin, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää yhteistyötä kunnan, vammaisjärjestöjen ja vammaisten kesken. Vammaisneuvosto huolehtii niistä tehtävistä, jotka sille kuuluvat vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 13. §:n mukaan.
Vammaisneuvoston tehtävänä on
  1. edistää ja kehittää kunnan ja vammaisjärjestöjen yhteistyötä tiiviillä vuoropuhelulla kunnan toimielinten kanssa
  2. edistää vammaisväestön yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintoihin ja vammaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada kunnan palveluja
  3. seurata vammaisten tarpeita ja tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta vammaisten elinoloihin, kuten kunnan rakennukset ja maankäytön suunnittelu
  4. valvoa, että vammaisväestölle tärkeät asiat otetaan huomioon kaikkien toimielinten toiminnassa ja että heidän asiantuntemuksensa välitetään näille toimielimille.
Kokoonpano