Vanhusneuvosto

Toimiala ja tehtävät
Vanhusneuvoston on varmistettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.
Vanhusneuvosto huolehtii niistä tehtävistä, jotka sille kuuluvat ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain mukaan.
Vanhusneuvoston tehtävänä on
  1. edistää ja kehittää kunnan ja vanhusväestön yhteistyötä tiiviillä vuoropuhelulla kunnan toimielinten kanssa
  2. edistää vanhusväestön yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintoihin
  3. seurata vanhusväestön tarpeita ja tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ja suosituksia vanhustenhuoltoon liittyvistä asioista
  4. valvoa, että vanhusväestölle tärkeät asiat otetaan huomioon kaikkien toimielinten toiminnassa ja että heidän asiantuntemuksensa välitetään näille toimielimille.
Kokoonpano