Ympäristöjaosto

Tehtävät ja toimivalta

Ympäristöjaosto on
1. kunnan ympäristönsuojeluviranomainen kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain, ympäristönsuojelulain, vesilain ja jätelain mukaisesti
2. kunnan valvontaviranomainen vesihuoltolain mukaisesti
3. luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta päättävä kunnan viranomainen luonnonsuojelulain mukaisesti
4. kunnan leirintäalueviranomainen ulkoilulain mukaisesti
5. talousjätevesien käsittelyvaatimuksista hakemuksesta poikkeamisen myöntävä kunnan viranomainen ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisesti.

Kokoonpano